رفع توقیف از خانه ای که جزء مستثنیات دین نیست

پرسش

اگر مال غیرمنقول(ملک مسکونی) از بابت مطالبه مهریه توقیف گردد، و از جمله مستثنیات دین محسوب نبوده، می توان نسبت به رفع توقیف آن اقدام نمود؟

پاسخ مشاور

در صورتی که اموالی از زوج مشمول ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد، مادامی که دین زوج از بابت پرداخت مهریه زوجه تصفیه نشود، رفع توقیف صورت نخواهد گرفت مگر اینکه بنابر تشخیص دادگاه موقتاً از آن به دلیل تعمیرات و .... رفع توقیف صورت گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.