توقیف سه دانگ منزل مسکونی در ازای مهریه

پرسش

سلام خدمت شما- من و همسرم منزلی را سه دانگ سه دانگ با هم شریک هستیم. حالا ایشان رفته مهریه خود را هم اجرا گذاشته که سه دنگ من را هم بگیرد. من الان باید چه کار کنم

پاسخ مشاور

مستند به بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می کند « مستثنیات دین صرفاً شامل موارد ذیا است: الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او می باشد. ....». در این صورت که اگر تنها ملک مسکونی که ایشان دارد محسوب شود و در آن سکنی گزیده باشد، زوجه قادر نخواهد بود آن بخش از سهم زوج از ملک مشترک را توقیف و مصادره نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.