محاسبه مهریه و اجرت المثل و نفقه زن

پرسش

شیوه محاسبه مهریه و اجرت المثل و نفقه زن بعد از چندین سال زندگی مشترک چگونه است؟

پاسخ مشاور

نسبت به مطالبه مهریه در صورتی که در سند ازدواج مشخص گردیده باشد مطابق با آن برخورد خواهد شد و در غیر اینصورت مهرالمثل زوجیت به زوجه تعلق خواهد گرفت. در خصوص اجرت المثل مستند به تبصره ماده 336 قانون مدنی که مقرر می دارد«چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید». و در صورتی که دینی از بابت نفقه معوقه زوجه بر ذمه زوج باشد، با عنایت به نرخ تورم هر سال توسط کارشناس تعیین و زوج ملزم به پرداخت خواهد شد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.