انتقال سند ملک توقیف شده

پرسش

در صورتی که پس از فروش ملک مسکونی، مال مزبور در وثیقه بانک و از مطالبه مهریه زوجه توقیف شده باشد، به چه نحو می توان آن را منتقل(قبض مشتری) نمود؟

پاسخ مشاور

ساده ترین راه ممکن پرداخت دیون از جانب مدیون می باشد که در غیراینصورت از مصادیق فرار از دین محسوب و مال توقیف می ماند تا پس از فروش دین غرماء به نسبت حصه تقسیم می گردد. البته لازم به ذکر است تقدم و تأخر ید تأثیر بسزایی در اثبات مالکیت یا ادعای توقیف مال دارد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.