دادخواست مجدد اعسار بعد از عدم پرداخت أقساط مهریه

پرسش

در صورتی که زوج ناتوان در پرداخت اقساط مهریه باشد، می تواند مجدد دادخواست اعسار اقامه نماید؟

پاسخ مشاور

اقامه دادخواست اعسار از پرداخت دیون نسبت به پرداخت مهریه زوجه یک مرتبه مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی مقتضی صادر می گردد ولیکن اگر زوج نسبت به اقساط مهریه اعتراضی داشته باشد، یا شرایط به نحوی گردد که وضعیت معیشتی ایشان را دچار تغییر قرار دهد، نامبرده می تواند دادخواست تعدیل اقساط مهریه اقامه نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.