در صورت فوت مرد مهریه همسر اول در اولویت پرداخت هست یا مهریه همسر دوم ؟

پرسش

در صورتی که زوج دارای دو همسر باشد، نحوه تقسیم مارتک مشارالیه چگونه محقق می گردد، آیا همسر اول مقدم بر همسر دوم است؟

پاسخ مشاور

طلب زوجه از بابت مطالبه مهریه نسبت به ارثیه متوفی از جمله دیون ممتازه محسوب می گردد و تفاوتی میان همسر اول یا دوم وجود ندارد و به نسبت مهریه هرکدام از ماترک پرداخت می گردد و در صورتی که ارثیه به اندازه مهریه همسران نباشد به نسبت حصه تقسیم می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.