اجرا گذاشتن مهریه با اجرای ثبت

پرسش

سلام علیکم؛ خانم مهریه خویش را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرده و آقا دادخواست طلاق اقامه کرده است و هیچ مالی به جز یک حقوق ماهیانه ندارد. حالا سؤال این است که اگر طلاق بگیرد بعد از آن خانم می تونه نسبت به اموال اعم از ماشین، ملک و ... مدعی شود؟

پاسخ مشاور

پرداخت مهریه بر ذمه زوج می باشد و مادامی که این دین پرداخت نگردد زوجه حتی پس از طلاق نیز می تواند با ارائه مدارک و مستنداتی از ملائت مالی زوج آن اموال را توقیف کند مگراینکه زوج از طریق محکمه خانواده دادخواست اعسار بدهد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.