توقیف خانه ای که صلح عمرا شده برای مهریه

پرسش

اگر ملکی از اموال آقا به یکی از نزدیکان ایشان صلح شود، خانم می تونه اون مال مورد صلح را جزء دارایی آقا تلقی کند و بابت مهریه توقیف کند؟

پاسخ مشاور

در صورتی که پیش از مطالبه مهریه از سوی زوجه و صدور رأی بر محکومیت مالی زوج، زوجه اقدام به صلح اموال خویش نماید این عمل صحیح است و عین حبس و زوج صرفاً از منافع آن بهره مند می شود و اگر منافع قابلیت تقویم داشته باشد، زوجه می تواند نسبت به آن اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.