اجرت المثل و نفقه زن ناشزه

پرسش

آقا به دلیل سوء معاشرت، پرخاشگری خانم، قصد دادخواست طلاق دارد و الزام به تمکین نیز گرفته ولی به اجرای احکام نبرده است و نسبت به دادخواست نفقه نیز محکوم به بی حقی شد و ناشزگی خانم محرز شد. آقا سؤالی داشت مبنی بر اینکه با وجود احراز ناشزگی خانم آیا اجرت المثل، نحله، عده و نفقه بهش تعلق می گیرد و آیا شرط تنصیف دارایی را شامل می شود؟

پاسخ مشاور

بنا بر احراز نشوز زوجه، ایشان از بابت نفقه دیگر هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت و نسبت به نحله (بخشش مبلغی از سوی زوج به نسبت دوران حضور در منزل مشترک) و اجرت المثل، زوج ملزم به پرداخت می باشد. پس از حدوث طلاق، زوجه ملزم به نگهداشتن عده به مدت سه طهر(سه ماه ده روز) است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.