آیا ماشین از مستثنیات دین هست

پرسش

سلام سؤالم این بود که خودرو از جمله مستثنیات دین محسوب می شود؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت مستثنیات دین مشخص گردیده است « الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد، ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است، ج- آذوقه موجود به قصد احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود، د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن ها و افراد تحت تکفلشان لازم است، و- تلفن مورد نیاز مدیون، ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به مؤجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد».

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.