بهترین روش به اجرا گذاشتن مهریه

پرسش

اگر زن ترک منزل مشترک نموده باشد، و متقاضی مطالبه نفقه و مهریه باشد ولیکن تقاضای طلاق نداشته باشد، مناسب ترین راه ممکن از طریق اجرای ثبت محل است یا دادگاه؟

پاسخ مشاور

نسبت به مطالبه مهریه، زوجه می تواند در صورت معرفی اموالی از زوج از طریق اجرای ثبت محل اقدام به توقیف آن اموال نموده و مهریه خویش را مطالبه نماید و نسبت به مطالبه نفقه، زوجه ملزم است با طرح دعوا علیه زوج بابت مطالبه نفقه معوقه خویش و اثبات آن زوج را ملزم به پرداخت نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.