توقیف 3 دانگ خانه برای مهریه

پرسش

در صورتی که دو نفر در ملکی مشاعاً شریک باشند، و خانم یکی از شرکا نسبت به توقیف نیمی از ملک اقدام نموده باشد، شریک دیگر می تواند اقدام به فروش ملک مشترک کند؟

پاسخ مشاور

راه نخست اقامه دادخواست افراز از ملک مشاعی است تا در این صورت محکمه نسبت به دلائل شریک مال مشاعی بررسی و در صورت محکمه پسند بودن دلیل شریک از طریق فروش یا مزایده حصه خود از آن مال را مطالبه نماید و راه دیگر این است که با وجود حق شفعه ای (تقدم در خرید ملک مشاعی) که شریک دارد، شریک ملک مشاعی می تواند با پرداخت سهم شریکی که حصه اش توسط زوجه توقیف شده، رفع توقیف نماید و مبلغ آن را به حساب دادگستری تودیع نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.