الزام به تمکین خانم باکره

پرسش

اگر خانم باکره باشد، می توان ایشان را ملزم به تمکین نمود؟

پاسخ مشاور

وجود بکارت دلیلی دال بر عدم تمکین و بهره گیری از حق حبس خویش محسوب نمی شود و اگر نزدیکی واقع شود با وجود حفظ بکارت زوجه، دیگر زوجه حقی نسبت به حبس ندارد و ملزم به تمکین می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.