هزینه دادرسی مهریه - اعسار از هزینه دادرسی

پرسش

دریافت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهریه به چه نحو می باشد؟ در صورت نپرداختن می توان برای اجرای مهریه اقدام نمود؟

پاسخ مشاور

هر شخصی که خواهان دعوای مالی باشد، ملزم به پرداخت تعرفه های دادرسی می باشد و تا زمانی که هزینه های دادرسی پرداخت نگردد جلسه دادرسی تشکیل نمی گردد مگر اینکه حین دادخواست مطالبه مهریه اقامه دعوای اعسار از هزینه های دادرسی کند که در صورت اثبات از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می گردد. تا هزینه های دادرسی اعم از طریق محکمه یا اجرای ثبت پرداخت نشود اجرائیه صادر نمی گردد مگر به موجب اعسار خواهان .

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.