طلاق به دلیل عسر و حرج و گرفتن مهریه

پرسش

خانمی خواستار طلاق از بابت ایجاد شرایط عسر و حرج خویش شده است البته با این توضیح که خانم پیش از دادخواست طلاق، 20 سکه از 100 سکه بهار آزادی مهریه را گرفته است؛ آیا در صورت درخواست طلاق از سوی زن قاضی ایشان را ملزم به بازگرداندن 10 سکه گرفته شده می کند؟ یا آیا زن می تواند با بخشیدن مابقی مهریه خویش طلاق عسر و حرج بگیرد؟

پاسخ مشاور

در صورتی که خانم متقاضی طلاق باشد و ادعای خویش را مستند به عسر و حرج ایجاد شده در زندگی کند مستند به ماده 1130 قانون مدنی « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود» در این صورت نیازی به بخشش مهریه یا بازگرداندن مهریه گرفته شده نیست. ولیکن اگر زوجه خواهان طلاق از بابت ابراء و بخشیدن مابقی مهریه خویش باشد مستند به ماده 1146 قانون مدنی « طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد». حال در صورتی که این چنین طلاقی مطالبه شود آن را طلاق خلع می نامند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.