گرفتن هزینه دادرسی مطالبه مهریه از مرد

پرسش

آیا زن می تواند کلیه هزینه های دادرسی اعم از ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را از مرد در دعوای مطالبه مهریه بگیرد؟

پاسخ مشاور

در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه و قید پرداخت هزینه های دادرسی، زوج ملزم به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی به زوجه می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.