اختلاف در مشارکت در ساخت

پرسش

باسلام در تاریخ 92/5/15 قرارداد مشارکت ساخت 6طبقه اپارتمان منعقد نمودم. که زمین از من، ساخت و سرمایه از او تا 36 ماه. که جهت حسن انجام کار 5 دانگ را به نام ایشان انتقال نمودم و ایشان چند طبقه را سفت کاری نموده. قرار ما حسب آورده بود. اما ایشان از ادامه اجرا خوداری نموده واقدام به فروش آن 5 دانگ نموده است. آیا او می تواند 5 دانگ را بفروشد؟ 2 آیا من می توانم قرار دادرا فسخ نمایم؟

پاسخ مشاور

1- در این باره باید به مفاد قرارداد خود عمل کنید. اگر در آن حق فروش 5 دانگ – که مالکیت آن با شما مشاعی است- داشته باشد می تواند. درباره فسخ هم اگر در قرارداد، این حق در صورت عدم انجام تعهد سازنده و اجرا نشدن شروط قرارداد از شما سلب نشده باشد، به استناد آن می توانید با فرستادن اظهارنامه و سپس مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی که ملک در محدوده قضایی آن قراردارد، آن را فسخ کنید؛ 2- در صورت عدم پیش بینی حق فسخ، می توانید با استناد به قانون مدنی و اثبات عدم اجرای شروط قراردادی نخست الزام سازنده را به تکمیل ساختمان و اجرای تعهداتش بخواهید و در صورت انطباق با قانون مدنی درباره امکان فسخ ناشی از عدم اجرایی شروط قراردادی، درخواست فسخ قرارداد را هم مطرح کنید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.