دعوای مزاحمت چیست؟

پرسش

بفرمایید قربان منظور از دعوای مزاحمت چیست؟

پاسخ مشاور

اگر مالک ملکی نسبت به مال غیرمنقول خویش مزاحم یا معارض فاقد دلیل و مدرک داشته باشد، بدون اینکه از اختیار مالک خارج کند، آن را دعوای مزاحمت می نمایند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.