موصی، موصی له، موصی به و وصی کیست؟

پرسش

در عقد وصیت طرفین عقد از قبیل موصی، موصی له، مورد وصایت موصی به و وصی را مختصر شرح دهید؟

پاسخ مشاور

موصی:شخصی که وصیت عهدی یا تملیکی را به نفع دیگری می کند. موصی له: شخصی که در وصیت تملیکی منتفع از وصیت می شود. موصی به: مالی که در وصیت مورد تملیک قرار می گیرد. وصی: شخصی که مورد وصایت را در جهت رهنمودهای موصی انجام می دهد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.