فهرست دفاتر اسناد رسمی شهر آمل (7622 مورد)


دفتر اسناد رسمی شماره 105آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 105آمل در استان مازندران

سردفتر:امین طریقی

آدرس:آمل خیابان هراز نبش آفتاب 6 -جنب بانک سینا-کد پستی: 4616893971
دفتر اسناد رسمی شماره 86آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 86آمل در استان مازندران

سردفتر:پرویز منصوری

آدرس:آمل ابتدای بلوار آزادگان ضلع شرقی دوازده پله - کد پستی: 4613617447
دفتر اسناد رسمی شماره 218آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 218آمل در استان مازندران

سردفتر:پژمان اسفندیاری مقدم

آدرس:آمل بلوار جانبازان نبش ایثار 1/1 - کد پستی: 4615896446
دفتر اسناد رسمی شماره 21آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 21آمل در استان مازندران

سردفتر:ستاره نهاوندیان

آدرس:آمل خ 17 شهریور روبروی دبستان دخترانه فروغ راعی اول کوچه شهید مازندرانی - کد پستی: 4615765883
دفتر اسناد رسمی شماره 236آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 236آمل در استان مازندران

سردفتر:آرش یوسفیان ملا

آدرس:آمل خ امام خمینی نبش آفتاب 17ساختمان حدادی ط اول واحد 2 - کد پستی: 4615743146
دفتر اسناد رسمی شماره 258آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 258آمل در استان مازندران

سردفتر:سید رمضان فانی

آدرس:آمل خ امام رضا (ع) بین رضوان 20 و 22 روبروی ایران خودرو ساختمان عمران طبقه دوم - کد پستی: 4614845118
دفتر اسناد رسمی شماره 153آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 153آمل در استان مازندران

سردفتر:انسیه سلیمانی

آدرس:آمل خ امام رضا (ع) خ شهید قدیر نژاد روبروی دادگستری جدید ساختمان ساتیا 10 طبقه 4 واحد 8 - کد پستی: 4613613876
دفتر اسناد رسمی شماره 186آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 186آمل در استان مازندران

سردفتر:نورعلی تقی زاده

آدرس:آمل خ امام رضا جنب بیمارستان امام رضا مجتمع جام جم - کد پستی: 4614939456
دفتر اسناد رسمی شماره 260آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 260آمل در استان مازندران

سردفتر:مصطفی روشن

آدرس:آمل خ امام رضا روبروی دادگستری نبش رضوان 19 ( کوی فرسیو ) - کد پستی: 4613635185
دفتر اسناد رسمی شماره 276آمل در استان مازندران

دفتر اسناد رسمی شماره 276آمل در استان مازندران

سردفتر:محمد فلاح

آدرس:آمل خ امام رضا م هزارسنگر مجتمع تجاری فیروزی ط فوقانی واحد 12 - کد پستی: 4633186141