اخطار رفع نقص چیست؟

پرسش

آقا برام سؤال ایجاد شده ایراد رفع نقص چیست؟

پاسخ مشاور

در صورتی که دادخواست مطرح شده دارای نواقصی یا ایرادات شکلی یا ماهوی باشد، اخطار رفع نقص صادر می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.