اقرار معلق چیست؟

پرسش

لطف بفرمایید توضیحی از بابت اقرار معلق مرقوم بفرمایید؟

پاسخ مشاور

در صورتی که شخص اقرار کننده، اخبار یا اطلاعات به حق دیگری به ضرر خود را معلق بر انجام کار یا تحقق شرطی نماید، چنین اقراری معلق و مؤثر نیست.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.