دفاتر تجاری چیست؟

پرسش

مرهمت بفرمایید دفتر تجاری تاجر را تعریف نمایید؟

پاسخ مشاور

هر تاجری به منظور پیگیری امور جاریه شرکت خویش از قبیل مراسلات، معاملات و واردات و صادرت تجارتی می بایست دفاتری اعم از دفتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه داشته باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.