شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

پرسش

عذرخواهی میکنم بفرمایید شرکت با مسئولیت محدود را تعریف نمایید؟

پاسخ مشاور

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که میان دو یا چند نفر شریک در جهت انجام امور تجارتی تشکیل و آورده شرکا به سهام تقسیم نمی شود و نسبت به آورده خویش در سود و زیان شریک هستند مگر اینکه ترتیب دیگری در شرکت نامه شرکت قید شده باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.