می تونیم شارژ مالک قبلی رو از مالک جدید بگیریم؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان