در صورت صیغه 99 ساله حقوق مستمری که از پدر و مادر دریافت می شود قطع می شود؟

پرسش

سلام . اگر دختری که قبلا حقوق مستمری پدر و مادر فوت شده را میگرفته که یکی کشوری و دیگری لشکری بوده اند . درصورت ازدواج البته صیغه 99 ساله. اون حقوق ها قطع می شود ؟ اگر نه چه راه حلی برای قطع شدن مستمری وجود دارد ؟

پاسخ مشاور

در ادواج موقت عموماً ازدواج ثبت نمی شود تا قابلیت استعلام و پیگیری نداشته باشد در این صورت مستحق مستمری والدین از مستمری ایشان بهره مند می شود اما اگر ثبت شده باشد، قابل استعلام و در این صورت مستمری قطع می گردد.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان