دادخواست زوجه برای طلاق به علت بیماری صعب العلاج

پرسش

آیا تومور مغزی با گرید 4 می تواند برای اینجانب مشکل آفرین باشد و درخواست طلاق بدم؟

پاسخ مشاور

شرح پرسش گنگ و نامفهوم می باشد، اگر زوجه به دلیل بیماری خویش خواهان طلاق باشد، این امر پذیرفته نمی شود مگر اینکه زوج چنین دعوایی مطرح کند.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان