منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

پرسش

 سلام منظور از نیم عشر دولتی چقدر است؟

پاسخ مشاور

نیم عشر دولتی اجرای احکام یک بیستم از محکوم به است که محکوم علیه باید پرداخت کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.