تخلیه مستاجر

پرسش

سلام یک سال مستاجر در خانه زندگی کرده پول شارژ و آب و برق و .... نداده با صاحب ملک دعوا کرده و داد و بیداد کرده گفته تخلیه نمیکنم زن و بچه که در خانه هستن ایجاد سر و صدا و مزاحمت میکنن میتونم شکایت کنم ؟ یا اینکه چطور حکم تخلیه بگیرم؟

پاسخ مشاور

از بابت ایراد مزاحمت، مسیر کیفری را در پیش بگیرید و از بابت شارژ ساختمان و سایر مبالغ مشترکات و همچنین اخذ دستور تخلیه از طریق شورای حل اختلاف اقدام کنید. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان