تصرف عدوانی در ملک اجاره ای

پرسش

ایا پس از اتمام موعد اجاره زمین٬ این اجاره دلیلی برای سبق تصرف زودتر مستاجر در برابر تصرف عدوانی فرد غیرمالک محسوب میشود؟

پاسخ مشاور

تصرف مستاجر به موجب اجاره نامه و صرفاً نسبت به مالکیت بر منافع است نه عین و مستاجر می تواند از بابت تصرف عدوانی علیه متصرف عدوانی طرح شکایت کند. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.