لایحه تجدیدنظر از بابت برائت سارق

پرسش

درسال92طلاجاتم بسرقت رفت با پیداشدن سارق دادگاه تشکیل و با توجه به کیفرخواست صادره شهادت افراد مطلع و اقرارصریح متهم (بعلت عدم حضور سارق) بطور غیابی رای صادر و وی محکوم گردید.مرداد 1400 ادرس متهم شناسایی و به اجرای احکام داده شد و جلب وی صادرشد.در شهریور امسال متهم تقاضای واخواهی نمود و همان قاضی به استنادماده 406 و 37 قانون اساسی و عدم حضور اینجانب وی را تبرئه نمود. ایا رای صادره وجاهت قانونی دارد؟؟؟

پاسخ مشاور

تشریفات صدور رأی قانونی انجام شده است اما مفاد رأی بایست رویت شود هرچند شما فرصت تجدیدنظرخواهی به حکم بدوی را دارید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.