مجازات قطع درخت

پرسش

همسایه ای که زمین کوچک شالیکاری دارد به حساب اینکه سایه درخت جنگلی باغچه کوچک ما بر محصول زمینش تاثیر منفی دارد بدون اجازه انرا از بن قطع نموده است.منبع قانونی وحکم ان چیست ؟درصورت تعلق غرامت مرجع رسیدگی کجاست؟

پاسخ مشاور

این امر مصداق تخریب اموال محسوب می شود و می توانید کیفری شکایت کنید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.