اجرای توافقات طلاق

پرسش

1 -- جهت طلاق توافقی در مورد مواردی که باید در حق یکدیگر بخشش کنیم شامل مهریه و لوازم منزل و خودرو و سایر موارد چگونه و کجا باید ثبت شود که قانونی باشد ؟ 2 -- تحویل موارد فوق در چه زمانی و چگونه باید انجام شود منظور قبل از مراجعه به دفتر خانه یا چه زمانی ؟ 3 -- در صورتی که وکیل داشته باشیم وکیل از چه زمانی شروع به کار و همراهی با موکل خواهد نمود در چه مرحله ای قبل از نقل و انتقالات فیزیکی لوازم به طرفین یا بعد از آن ؟.؟ 4 -- دعاوی حقوقی و کیفری که از یکدیگر تاکنون داشته ایم و بخواهیم آنها را تمام شده تلقی کنیم باید کجا و چگونه اقرار به اتمام و بخشش دعاوی نماییم در شعبات دادگاهها و دادسراهای مربوطه و در چه زمانی ؟ یا در مراجع دیگر مثل دفترخانه ؟ 5 -- نگهداری و کفالت و حضانت فرزند دختر 28ساله به عهده کیست و اگر مادر نگهداری وی را به عهده بگیرد نفقه دختر به عهده کیست؟ 6 -- اگر کفالت یا حضانت دختر به عهده پدر باشد پدر میتواند قانونا بگوید در صورتی نفقه دختر را میدهم که با من زندگی کند ؟ 7 -- و در صورتی که دختر مایل به زندگی با پدر نباشد و به حرف پدر گوش نکند و اطاعت نکند آیا باز هم میتواند تقاضای نفقه از پدر بنماید؟ 8 -- یا اگر دختر نخواهد با پدر زندگی کند پدر بازهم باید نفقه بدهد؟ 9 -- و اگر دیگر کلا این خانواده نخواهند با هم ارتباطی داشته باشند و از یکدیگر توقعی نداشته باشند کجا باید رسمآ قید شود و چگونه؟؟ پیشاپیش از توجه و سعه صدر و پاسخ شما سپاسگزارم

پاسخ مشاور

1- می توانید تمامی توافقات خود را بطور رسمی ثبت نموده یا در برگه ای عادی مکتوب نموده و در زمان حضور در دادگاه ارائه دهید. 

2- تحقق توافقات منوط به توافقات طرفین است که می تواند پیش از طلاق یا پس از آن باشد. 

3- شروع کار وکیل می تواند از زمان توافقات باشد یا هر زمانی که ایشان یا موکلین صلاح ببیند.

4- می توانید به دفترخانه مراجعه و نسبت به پرونده های مطروحه اعلام رضایت کنید. 

5- دختر 28 ساله از سن حضانت خارج است و خود تصمیم می گیرد که با مادر یا پدر زندگی کند و نفقه ایشان بر عهده پدر است. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.