مزاحمت تلفنی

پرسش

اگر از یک نفر به جرم مزاحمت تلفنی شکایت کنیم چند روز طول میکشد تا برایش احضاریه برود و به دادگاه برویم؟؟

پاسخ مشاور

ابتدا شما بایست اثبات کنید که اتهام متوجه طرف شکایت است، در آن صورت مقام تعقیب مجاب به دعوت ایشان به عنوان متهم می کند. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.