زمین روستایی معارض

پرسش

سلام چه دادخواستی بدهیم بابت کسی که معارض زمین روستایی ما هست تا او هم به چالش و ملزم به ارایه مدارک همزمان باشد؟

پاسخ مشاور

دادخواست تصرف عدوانی اگر تصرفی صورت گرفته است و اگر تصرفی نشده است و ممانعت از حق دسترسی به زمین شما شده، دادخواست ممانعت از حق اقامه کنید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.