دفاتر ازدواج و طلاق استان کردستان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1ورزقان در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 1ورزقان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:جواد رشید زاده

آدرس:ورزقان-خیابان امام ره روبروی هلال احمر -دفتر خانه ازدواج شماره 1 - کد پستی: 5458118885
دفتر ازدواج و طلاق شماره 2ورزقان در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 2ورزقان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:حسن عیوضی

آدرس:ورزقان-روبروی هلال احمر -طبقه فوقانی غذا خوری نجفی - کد پستی: 5448145678
دفتر ازدواج و طلاق شماره 110ورزقان در استان آذربایجان شرقی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 110ورزقان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:عبدالکریم کریم زاده

آدرس:ورزقان -خیابان امام روبروی اداره هلال احمر-طبقه اول ساختمان جابر حاجی زاده - کد پستی: 5458115793

دفاتر اسناد رسمی استان کردستان

دفتر اسناد رسمی شماره 97ورزقان در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 97ورزقان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:مجید عطا لو

آدرس:ورزقان-خیابان امام روبروی هلال احمر - کد پستی: 5458118887
دفتر اسناد رسمی شماره 1ورزقان در استان آذربایجان شرقی

دفتر اسناد رسمی شماره 1ورزقان در استان آذربایجان شرقی

سردفتر:احد سیفی

آدرس:ورزقان خ امام روبروی هلال احمر - کد پستی: 5458118897

دفاتر پلیس+10 استان کردستان

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114272ورزقاناستان آذربایجان شرقی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4114272ورزقاناستان آذربایجان شرقی

آدرس:آذربایجان شرقی - ورزقان - خیابان امام جنت پمپ بنزین تعاونی روستایی