امضاء بجای پدرم با وکالتنامه

پرسش

پدرم مریض و از کار افتاده هستن و بنده از ایشان وکالت نامه کلی دارم آیا میتوانم برای ایشان وکیل برای انجام کارهای حقوقی دادگاه گرفته و بجای ایشان امضاء کنم تا وکیل بتواند بجای ایشان دادگاه برود

پاسخ مشاور

اگر در مورد وکالت، اختیار اخذ وکیل دادگستری برای ایشان پیش بینی شده باشد، بله در غیر اینصورت خیر. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.