پدری مسن که مواد مخدر اعتیاد داره، محجور محسوب می شود؟

پرسش

 سلام من پدری دارم 70 ساله که به تریاک اعتیاد داره و زن دومش داره اموالش رو به چوب حراج میزنه، ما بچه هاش چطور میتونیم اثبات کنیم پدرمون محجوره؟

پاسخ مشاور

حجر نسبت به شخص صدق می کند که توانایی اداره امور مالی خود را نداشته باشد و اگر شما بتوانید اثبات کنید که اعتیاد به مواد مخدر موجبی بر سلب تصمیم گیری صحیح در اموال شده، می توانید از طریق اداره سرپرستی برای تعیین قیم برای ایشان اقدام کنید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان