دفاتر ازدواج و طلاق شهر اشنویه

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 10اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:مطلب یوسفی فرآغبلاغ

آدرس:اشنویه خ امام کوچه وحیدی - کد پستی: 5776111951
دفتر ازدواج و طلاق شماره 42اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 42اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:سید عبداله محمودی

آدرس:آذربایجان غربی شهرستان اشنویه خ سربازان گمنام (خ کارگر)کوچه روبروی بانک مسکن - کد پستی: 5771867133
دفتر ازدواج و طلاق شماره 7اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 7اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:عبدالسلام برهانی

آدرس:اشنویه خیابان امام کوچه نگار - کد پستی: 5771636353
دفتر ازدواج و طلاق شماره 21اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 21اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:ابراهیم رواندی

آدرس:اشنویه خ امام، خ ساحلی بالاتر از مسجد بازار - کد پستی: 5771736537
دفتر ازدواج و طلاق شماره 22اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 22اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:قادر کردی

آدرس:اشنویه خیابان کارگر پاساز اشنوئی - کد پستی: 5774175647

دفاتر اسناد رسمی شهر اشنویه

دفتر اسناد رسمی شماره 4اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 4اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:صدرالدین آذرخش

آدرس:اشنویه خ سربازان گمنام ط فوقانی فروشگاه روستا - کد پستی: 5771836187
دفتر اسناد رسمی شماره 6اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 6اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:محمد شمسی

آدرس:اشنویه بلوارانقلاب روبروی سینما - کد پستی: 5771716687
دفتر اسناد رسمی شماره 5اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 5اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:مرتضی علیزاده

آدرس:اشنویه خ کارگر کوچه ی کرامت - کد پستی: 5771814564
دفتر اسناد رسمی شماره 2اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 2اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:محمد تیموری

آدرس:اشنویه خیابان سربازان گمنام (کارگر) 100 متر پایین تر از بانک صادرات طبقه فوقانی موبایل دیار - کد پستی: 5771814788
دفتر اسناد رسمی شماره 12اشنویه در استان آذربایجان غربی

دفتر اسناد رسمی شماره 12اشنویه در استان آذربایجان غربی

سردفتر:خالد رحمان زاده

آدرس:اشنویه بلوارانقلاب بالاترازبانک ملی - کد پستی: 5771715147

دفاتر پلیس+10 شهر اشنویه

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4414441اشنویهاستان آذربایجان غربی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 4414441اشنویهاستان آذربایجان غربی

آدرس:آذربایجان غربی - اشنویه - بلوار انقلاب بالاتر از پمپ بنزین روبروی مدرسه شهیدفتاح زرزا

کلانتری های شهر اشنویه

کلانتری مرکزی اشنویه استان آذربایجان غربی

کلانتری مرکزی اشنویه استان آذربایجان غربی

آدرس:بلوار شهدا - جنب فرمانداری
پاسگاه آغبلاغ اشنویه استان آذربایجان غربی

پاسگاه آغبلاغ اشنویه استان آذربایجان غربی

آدرس:کیلومتر 17 جاده اشنویه به ارومیه داخل روستای آغبلاغ
پاسگاه بیمضروته اشنویه استان آذربایجان غربی

پاسگاه بیمضروته اشنویه استان آذربایجان غربی

آدرس:کیلومتر 6 جاده ناویه خان داخل روستای بیمضروته
پاسگاه نالوس (بخش نالوس) اشنویه استان آذربایجان غربی

پاسگاه نالوس (بخش نالوس) اشنویه استان آذربایجان غربی

آدرس:کیلومتر 10 جاده اشنویه به پیرانشهر داخل بخش نالوس
ایست بازرسی نلیوان اشنویه استان آذربایجان غربی

ایست بازرسی نلیوان اشنویه استان آذربایجان غربی

آدرس:کیلومتر 1 جاده اشنویه به ارومیه- سه راهی نقده روستای نلیوان