ابهام در مورد جمله "مورد معامله بیع شرط است"

پرسش

بنده از بانک مسکن، وام خرید مسکن ۶۰ میلیونی با عنوان جعاله دریافت کردم و سند قطعی و رهنی در دفترخانه تنظیم و ملک به بنده انتقال یافت و در رهن بانک مسکن قرار گرفت. در مرحله بعد برای تعویض سند تک برگی اقدام نمودم و بعد از دریافت سند جدید متوجه شدم که بر روی آن جمله ""مورد معامله بیع شرط است"" قید شده است. سوال بنده این است که با توجه به اینکه بین بنده و فروشنده هیچ شرطی نبوده و انتقال به طور قطعی بوده است. آیا قید این جمله در سند مربوط به قرارداد وام مسکنی است که امضا شده است؟

پاسخ مشاور

 گمان شما درست است و این گزاره بر روی سند رهنی نوشته می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.