اصلاح اساسنامه شرکت فناوری های پیشرفته ایران

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری های پیشرفته ایران
مصوب 1397,08,20

هیئت وزیران در جلسه 20 / 8 / 1397 به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب 1377- تصویب کرد:

اساسنامه شرکت فناوری های پیشرفته ایران موضوع تصویب نامه شماره 6111 / ت35946هـ مورخ 21 / 1 / 1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- در ماده (6) عبارت "دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران" جایگزین عبارت "شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران" می شود.

2- در ماده (7) و بندهای (1)، (6)، (7)، (9)، (12) و (13) آن، عبارت "فناوری گداخت (هم جوشی هسته ای) و" قبل از عبارت "غنی سازی اورانیوم" افزوده می شود.

3- در بند (14) ماده (7) عبارت "مجمع عمومی" جایگزین عبارت "شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران" می شود.

4- ماده (9) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 9- مجمع عمومی شرکت به شرح زیر است:
الف- رییس سازمان انرژی اتمی ایران (رییس مجمع)
ب- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
پ- وزیر امور اقتصادی و دارایی
ت- وزیر صنعت، معدن و تجارت
ث- وزیر نیرو

5- در ماده (29) عبارت "سازمان انرژی اتمی ایران" جایگزین عبارت "شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران" می شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 8005 / 102 / 97 مورخ 1 / 10 / 1397 شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور