درخواست نمونه قرارداد و اسناد حقوقی


لطفا پیش از ثبت رایگان درخواست سند موارد زیر را در نظر داشته باشید

۱) مطمین شوید که نمونه قرارداد، وکالت نامه، دادخواست و اسناد مشابه مورد نیاز شما دروبسایت قرارندارد. بخش قابل توجهی از درخواستهای دریافتی ما مواردی است که متقاضی با یک جستجوی ساده در منوی اسناد و قراردادها در بالای همین صفحه آن ها را پیدا می کند.

۲) مشخصات سند مورد نیاز خود را دقیق و آشکار بنویسید. و در صورت امکان قصد خود از تنظیم سند را روشن بفرمایید.

۳) درصورتی که نمونه سند درخواستی شما در سایت وجود نداشته باشد، تیم ما تا ۴۸ ساعت کاری نمونه سند را آماده کرده و در سایت قرار می دهد.

۴) برای دریافت سند خود از منوی بالا، بانک اسناد مرتبط را جستجو کنید.

از همکاری شما سپاسگزاریم