مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی

نویسنده: عاطفه زاهدی

شابک: 9786001582295

انتشارات: انتشارات جنگل، جاودانه

قطع: شومیز,جیبی

سال: 1392

قیمت: 1200 تومان

ّ