تحولات ورویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید(بخشی زاده/اندیشه عصر)

نویسنده: امین بخشی زاده اهری

انتشارات: اندیشه عصر

سال: 1392

قیمت: 16000 تومان