سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
  • آدرس:
    خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، مجتمع اداری و تجاری پارسا واحد 7 و 8