دفاتر ازدواج و طلاق شهر بسطام

دفتر ازدواج و طلاق شماره 36بسطام در استان سمنان

دفتر ازدواج و طلاق شماره 36بسطام در استان سمنان

سردفتر:علی واعظی

آدرس:استان سمنان - شهر بسطام - خیابان شهدا- روبروی کتابخانه - دفتر ازدواج شماره 36 - کد پستی: 3641698413