کلانتری های شهر زابلی

کلانتری مرکزی زابلی استان سیستان و بلوچستان

کلانتری مرکزی زابلی استان سیستان و بلوچستان

آدرس:خیابان جمهوری اسلامی واقع در ستاد مرکز شهرستان
پاسگاه آشار زابلی استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه آشار زابلی استان سیستان و بلوچستان

آدرس:محور زابلی و سرباز 50 کیلومتری شهرستان بخش آشار
پاسگاه ایرافشان زابلی استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه ایرافشان زابلی استان سیستان و بلوچستان

آدرس:از توابع بخش آشار 30 کیلومتریی روستای ایرافشان
پاسگاه بیرک زابلی استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه بیرک زابلی استان سیستان و بلوچستان

آدرس:روستای چاهوک 25 کیلومتری شهرستان
پاسگاه رگنتک زابلی استان سیستان و بلوچستان

پاسگاه رگنتک زابلی استان سیستان و بلوچستان

آدرس:روستای رگنتک 38 کیلومتری شهرستان