کلانتری های شهر زرین دشت

کلانتری مرکز زرین دشت استان فارس

کلانتری مرکز زرین دشت استان فارس

آدرس:حاجی آباد بلوار خلیج فارس
کلانتری دبیران زرین دشت استان فارس

کلانتری دبیران زرین دشت استان فارس

آدرس:کیلومتر 10 محور زرین دشت جهرم شهر دبیران
بخش ایزد خواست زرین دشت استان فارس

بخش ایزد خواست زرین دشت استان فارس

آدرس:کیلومتر 12 محور زرین دشت جهرم شهر پیر
پاسگاه خسویه زرین دشت استان فارس

پاسگاه خسویه زرین دشت استان فارس

آدرس:کیلومتر 50 محور زرین دار به روستای خسویه