دفاتر پیشخوان شهر بافت

دفتر پیشخوان دولت  بافت شهربافت شماره 72-29-1159 در استان کرمان

دفتر پیشخوان دولت بافت شهربافت شماره 72-29-1159 در استان کرمان

مسئول: مریم شهابی نژاد

آدرس:خیابان آیت ا... طالقانی غربی - جنب بازار میثم - روبروی فروشگاه فرهنگیان
دفتر پیشخوان دولت  شهربافت شماره 72-29-1032 در استان کرمان

دفتر پیشخوان دولت شهربافت شماره 72-29-1032 در استان کرمان

مسئول: مصدقه تقی زاده شول

آدرس:خیابان آیت ا... طالقانی غربی- روبروی کمیته امداد
دفتر پیشخوان دولت  شهربافت شماره 72-29-1079 در استان کرمان

دفتر پیشخوان دولت شهربافت شماره 72-29-1079 در استان کرمان

مسئول: فریبرز سلطانی نژاد

آدرس:بلوار شهید بهشتی - جنب اداره مخابرات

دفاتر اسناد رسمی شهر بافت

دفتر اسناد رسمی شماره 20بافت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 20بافت در استان کرمان

سردفتر:سعید نادری

آدرس:بافت بلوار شهیدبهشتی مقابل سینمای قدیم جنب داروخانه شفا - کد پستی: 7851613657
دفتر اسناد رسمی شماره 50بافت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 50بافت در استان کرمان

سردفتر:فرزانه شرفی پور

آدرس:بافت خیابان امام نبش کوچه شماره35 - کد پستی: 7851615968
دفتر اسناد رسمی شماره 189بافت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 189بافت در استان کرمان

سردفتر:سعید رضا کریمی پناه

آدرس:بافت بلوار شهید بهشتی روبروی بانک رفاه - کد پستی: 7851615679
دفتر اسناد رسمی شماره 219بافت در استان کرمان

دفتر اسناد رسمی شماره 219بافت در استان کرمان

سردفتر:خدیجه حمزه نژادی

آدرس:بافت خیابان امام نبش کوچه66 مقابل آب و فاضلاب روستایی - کد پستی: 7851613464

کلانتری های شهر بافت

کلانتری 13 بزنجان بافت استان کرمان

کلانتری 13 بزنجان بافت استان کرمان

آدرس:10 کیلومتر جاده بافت - کرمان - روستای بزنجان
پاسگاه گوغر بافت استان کرمان

پاسگاه گوغر بافت استان کرمان

آدرس:40 کیلومتر جاده بافت - کرمان - روستای گوغر
پاسگاه دشتاب بافت استان کرمان

پاسگاه دشتاب بافت استان کرمان

آدرس:40 کیلومتر جاده بافت - ارزوئیه - روستای دشتاب
پاسگاه خبر بافت استان کرمان

پاسگاه خبر بافت استان کرمان

آدرس:70 کیلومتر جاده بافت - ارزوئیه - روستای گوشک
پاسگاه گوشک بافت استان کرمان

پاسگاه گوشک بافت استان کرمان

آدرس:60 کیلومتر 6 جاده بافت - ارزوئیه - روستای گوشک