کلانتری های شهر کهگیلویه‎

کلانتری 13 سوق کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

کلانتری 13 سوق کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس:شهر سوق ابتدای ورودی شهر سوق - کیلومتر 15 ج دهدشت به لنده
پاسگاه فیلگاه کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

پاسگاه فیلگاه کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس:فیلگاه جنب پلیس راه کیلومتر 18 ج دهدشت به بهبهان
پاسگاه کلات کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

پاسگاه کلات کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس:کلات - ورودی روستای کلات کیلومتر 30 جاده دهدشت به چاروسا
پاسگاه کوشک کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

پاسگاه کوشک کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس:روستای جاورده - کیلومتر 60 ج دهدشت به چاروسا
پاسگاه اسفندان کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

پاسگاه اسفندان کهگیلویه‎ استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس:روستای اسفندان - کیلومتر 90 دهدشت به دیشموک